10. számú melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelethez

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
A Kollégiumba minden köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítő tanuló (kiskorú esetén a szülő/gyám) kérheti felvételét.

2. Beiratkozásra meghatározott idő:
Szorgalmi időszakban folyamatosan.

3. A fenntartó által engedélyezett tanulólétszám:
120 fő

4. Az étkezési térítési díj mértékét a működtető (GESZ) az esetleges kollégiumi térítési díj mértékét a fenntartó (Berettyóújfalui Tankerületi Központ) határozza meg, a kedvezmények egyéni elbírálás alapján kerülnek megállapításra.

5. A kollégium nyitva tartása:
szorgalmi időszakban vasárnap 16.00-tól péntek 16.00-ig (rendezvények, bennmaradós hétvégék, nyári gyakorlat idején)

6. Jelentősebb rendezvények:

Nemzeti ünnepek

  • március 15.
  • augusztus 20. (nyári szünet miatt nem intézményi szervezésben történik)
  • október 23.
  • október 6-án megemlékezünk az aradi vértanúkról.

Kollégiumi hagyományos ünnepek:

  • Verébavató
  • Mikulás est
  • Karácsonyi ünnepség
  • Farsangi ünnepség
  • Végzős kollégisták búcsúztatása
  • Gyermeknap

7. További információk: szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

8. A kollégiumban dolgozó pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

Ssz. Beosztás Szakképzettség Végzettség
1. megbízott intézményvezető- helyettes földrajz – testnevelés szakos tanár, okleveles tanulási pályatanácsadási tanár egyetem, főiskola
2. kollégiumi nevelő tanár rajz szakos tanár és művelődésszervező főiskola
3. kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógia főiskola
4. kollégiumi nevelő tanár magyar nyelv és irodalom, hitoktató, szociális asszisztens egyetem, főiskola
5. kollégiumi nevelő tanár matematika – pedagógia szakos általános iskola tanár főiskola
6. kollégiumi nevelő tanár Baptista hitoktató, biológia tanár, biológus-ökológus egyetem, főiskola

 

9. A szabadidős foglalkozások köre:
Háztartási és életvezetési szakkör, filmklub, kommunikációs készségfejlesztés, kézműves szakkör, sport -és szabadidős foglalkozás, olvasókör és versíró klub természetjáró kör, PC szakkör, életmód klub, dekorációs szakkör, dráma és színjátszó szakkör, rajz szakkör

10. Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Jogszabályi feltételek megléte esetén megoldott.

11. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

A csoport neve A csoport létszáma
előkészítő évf. 1. 14
előkészítő évf. 2. 13
9. évfolyam 23
10.  évfolyam 24
11.  évfolyam 22
12.   évfolyam 20

 

Nyomtatható változat letöltése.